תוספת קומה לבית פרטי, ניר צבי, 2009

 

 
         פרטים