בית דירות בשכונת שפירא, תל אביב, הבנייה הסתיימה ב-2016.