שיפוץ דירה, רחוב לוי יצחק, תל אביב, 2010


 חלוקה מחדש ואיחוד שתי דירות, 100 מ"ר