בניין דירות ברחוב ישר מקנדיאה, תל אביב, בשלבי ביצוע