תחרות לתכנון האנדרטה לזכר הילדים שנספו בשואה - עיריית חולון, 2009


לקראת הקמת האנדרטה יזמו המארגנים איסוף מיליון וחצי גולות, המסמלות את הילדים שנספו בשואה. הדרישה היחדה על המשתתפים בתחרות היתה לשלב את הגולות כחלק ממבנה האנדרטה.
אנו בחרנו לייצר אנדרטה מינורית שמגלמת את המפגש הבלתי נמנע בין שני עולמות - החיים והמוות, העבר והעתיד, האפשרי והבלתי מושג.
ע"י השימוש באור והובלת הצופה דרך חללים ונק' מבט שונות, מקבלים שני העולמות הללו ביטוי פיזי ומשמעות חדשה. הגולות מונחות בצורה אופקית היוצרת משטח אורכי ודק הנראה ללא התחלה וללא סוף.
מעל פני הקרקע ניתן לחוש במשטח, אך הגולות נראות חסרות חיים. מתחת לפני הקרקע, לעומת זאת, המפגש שלהן עם האור מייצר אוירה המאפשרת למבקר להתחבר עם עולם הזכרון, אך הגולות אינן בהישג ידו.