בניין דירות ברחוב בן-יהודה, תל אביב, עתיד להיבנות ב-2022