בניין דירות ברחוב שביל פראנקל, תל אביב, בשלבי היתר